Menu

Marvin – The Lehti

HYSFKin ah-niin-virallinen julkaisu Marvin ilmestyi HYSFKin perustamisesta alkaen säännöllisesti neljä kertaa kalenterivuodessa (paitsi 1988 vain kolmesti) ja nyttemmin epäsäännöllisesti tarkoittaa se sitten mitä tahansa. Marvin oli aluksi varsin sisäpiirinen (mutta hauska) lehti ja siirtyi 1992 ilmestymään vain ja ainoastaan (useimmiten hauskoina) teemanumeroina. Lehdellä ei ole vakituista päätoimittajaa, vaan toimittajuus vaihtelee teeman mukaan.

Kaikenlaista Marviniin liittyvää (kuten numeroiden teemoja) voi tiedustella ja ehdotella Klubin hallitukselta.

Marvin postitetaan ensisijaisesti vain jäsenmaksun maksaneille. Muut voivat noutaa lehden klubihuoneelta tai tapahtumista johon osallistumme. Uuden numeron julkaisusta ilmoitetaan jäsenten sähköpostilistalla.

Marvinia myös myydään ulkopuolisille hintaan 1 euro / numero.

Marvin, the oh-so-official house organ of HYSFK, was originally published four times a year (except only thrice in 1988), and these days irregularly, whatever that means. At first, Marvin was a quite insiderish (but funny), and in 1992, started to be published only as theme issues (mostly funny). The magazine has no regular editor, but instead editorship varies along with the theme.

All questions and suggestions regarding Marvin (such as the themes of the issues) can be addressed to the club’s board.

Marvin is mailed primarily to those who have paid the membership fee. Others can get it at the club premises, or at events HYSFK takes part in. The publication of a new issue will be announced on the members’ mailing list.

Marvin is also sold to outsiders at €1 / issue.