Vuosikokous 2017 / Annual meeting 2017

Klikkaa otsikkoa. Click the title.

English version below.

Tulevia tapahtumia:

– Torstai 16.2. HUOM! jo klo 18: lukupiiri
– Lauantai 25.2. klo 14: lautapeli-ilta
– La-su 4.-5.3: scifi-järjestöjen yhteistyökokous Tampereella
– Torstai 9.3. klo 19: lukupiiri
– Lauantai 25.3. klo 16: yritysmusiikkivideoilta

Tervetuloa tapahtumiin!

Sitten tämän viestin varsinaiseen aiheeseen.  HYSFK:in tämän vuoden vuosikokous pidettiin torstaina 9.2.2016 Uuden ylioppilastalon kokoushuone Cajsassa, Mannerheimintie 5 B, Helsinki.

Toiminnantarkastajan lausunto totesi, että tilinpäätös on tehty asianmukaisesti. Kokous myönsi edellisen vuoden hallitukselle vastuuvapauden, sekä hyväksyi pienin muutoksin edellisen vuoden tilinpäätöksen sekä tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion.

Kokous päätti säilyttää vuosittaisen jäsenmaksun 10 eurossa.  HYY:n jäsenet sekä HYSFK:in kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Kokous valitsi uuden hallituksen puheenjohtajan, hallitukselle 7 jäsentä ja 3 varajäsentä, Finncon-yhdistys ry:n edustajan ja varaedustajan, sekä toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan.

Vuosikokouksen päätyttyä jälkeen uusi hallitus kokoontui ensimmäisen kerran järjestäytyäkseen ja valitakseen erinäisiä hallituksen ulkopuolisia vastuuhenkilöitä.  Kokous ei pystynyt valitsemaan Marvinille päätoimittajia, ja päätti jättää tämän myöhemmäksi.  Kokouksien päätyttyä vastuuhenkilöiden lista näytti tältä:

Hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet, ja varajäsenet:

– Minna Uutela — puheenjohtaja

– Teemu Ahonen — nettisivuvastaava
– Henri Heinonen — Evil Keymaster (= kerhoemäntä)
– Sanna Kellokoski — varapuheenjohtaja
– Teemu Leisti — tiedottaja
– Auli Raivio — taloudenhoitaja, jäsenrekisterivastaava
– Tapio Salomaa — lukupiirivastaava
– Piia Sorvoja — sihteeri

– Sanna Lopperi — varajäsen
– Pavla Oubrechtova — varajäsen
– Vesa Sisättö — varajäsen

Hallituksen ulkopuoliset vastuut (jotkut vastuuhenkilöt ovat myös hallituksessa):

– Sanna Lopperi — yhdenvertaisuusvastaava
– Maija Pietikäinen — kirjasto- & graafikkopeikko
– Auli Raivio — ympäristövastaava + Finncon-yhdistys ry:n edustajan varahenkilö
– Vesa Sisättö — muukalaisvastaava
– Jussi Tuhkanen — Player of Games (= lautapelivastaava)
– Minna Uutela — Finncon-yhdistys ry:n edustaja
– ? — Marvinin päätoimittaja
– ?? — Marvinin toinen päätoimittaja

Toiminnantarkastajat:

– Timo-Jussi Hämäläinen — toiminnantarkastaja
– Pasi Vihinen — varatoiminnantarkastaja

Muut osanottajat olivat fyysisesti läsnä, mutta uusi puheenjohtajamme Minna oli paikalla virtuaalisesti Skotlannista, heijastettuna kokoussalin seinään.

HYSFK:in tiedotteet tullaan julkaisemaan sähköpostitse (hysfk-jasen@helsinki.fi), kerhon omilla web-sivuilla (https://hysfk.fi/wordpress/), kerhon Facebook-sivulla (https://www.facebook.com/groups/hysfk/), ja ehkä kenties jopa mahdollisesti kerhon Twitter-tilin kautta (@sfhysfk).


Upcoming events:

– Thu 16 February NB! already at 18: reading circle
– Sat 25 February at 14: board gaming
– Sat-Sun 4 to 5 March: co-operation meeting of Finnish sf organizations in Tampere
– Thu 9 March at 19: reading circle
– Sat 25 March at 16: corporate music video evening

Welcome to the events!

Then to the subject of this missive.  This year’s annual meeting of HYSFK was held on Thursday, 9 February 2016, at meeting room Cajsa of the New Student House, Mannerheimintie 5 B, Helsinki.

The auditor’s statement said that the financial accounts were in good order.  The meeting granted the previous board a discharge from personal responsibility, and, with minor changes, approved the previous year’s financial accounts, plus the action and budget proposals for the upcoming year.

The meeting decided to keep the annual membership fee at 10 euros.  Members of HYY and honorary members of HYSFK are exempt from the membership fee.

The meeting elected a new chairman of the board, 7 board members and 3 alternate members, the representative of the club towards Finncon ry and her alternate, and the auditor and the alternate auditor.

After the annual meeting ended, the new board met for the first time, to organize itself and to select people to some non-board positions of responsibility.  It was unable to select editors of Marvin, and decided to leave that for another time.  At the end of the meetings, the list of responsibilities looked like this:

The chairman of the board, members of the board, and alternate members of the board:

– Minna Uutela — chairman of the board

– Teemu Ahonen — responsible for the web site
– Henri Heinonen — Evil Keymaster (= club hostess)
– Sanna Kellokoski — vice chairman
– Teemu Leisti — spokesman
– Auli Raivio — treasurer, responsible for the member register
– Tapio Salomaa — responsible for the reading circle
– Piia Sorvoja — secretary

– Sanna Lopperi — alternate member
– Pavla Oubrechtova — alternate member
– Vesa Sisättö — alternate member

Non-board positions (some of the resposible persons are also members of the board):

– Sanna Lopperi — responsible for equality
– Maija Pietikäinen — library and graphic artist troll
– Auli Raivio — responsible for the environment + alternate representative of the club towards Finncon ry
– Vesa Sisättö — responsible for aliens
– Jussi Tuhkanen — Player of Games (= responsible for board gaming)
– Minna Uutela — the representative of the club towards Finncon ry
– ? — the editor of Marvin
– ?? — the other editor of Marvin

Auditors:

– Timo-Jussi Hämäläinen — auditor
– Pasi Vihinen — alternate auditor

The other participants were physically present, but our new chairman, Minna, was there virtually from Scotland, projected onto the wall of the meeting room.

Information about HYSFK events will take place via e-mail (hysfk-jasen@helsinki.fi), the club’s own web pages (https://hysfk.fi/wordpress/), the club’s Facebook page (https://www.facebook.com/groups/hysfk/), and possibly even maybe via the club’s Twitter account (@sfhysfk).